Business

Är du nyfiken på den spännande musikbranschen? Vi har utbildningar från kvällskurser upp till Bachelors Degree för att hjälpa dig att nå dina målsättningar - oavsett nivå!

Välj en utbildning

Music Business Program

Översikt

Nya sätt att distribuera musik gör att vi idag konsumerar allt mer musik, samtidigt som den proportionerliga andelen pengar som vi som konsumenter spenderar sjunkit.

Hur ska man bygga en hållbar bransch där vi går mot en punkt där det vi säljer till slut är gratis?

Music Business” handlar om att skapa värden utifrån musik. Vare sig man gör det som artist, låtskrivare, musikbolag eller entreprenör.

Music Business Program är programmet som lär dig hur.

Med en Diplom-utbildning från SAE Institute siktar du på en karriär inom musikbranschen. SAE Institute finns i över 30 länder och har således ett världens största branschnätverk.


UTBILDNINGSSTARTER: 
September


FORMAT: 
12 månader, heltid.
 


PRIS & FINANSIERING:
Registreringsavgift: 3 600 kr
Kursavgift: 81 720 kr
För fullständiga kostnads- och finansieringsalternativ,
se här


 

Innehåll

Branschöversikt och historia

Denna modul i Music Business Program utgörs inledningsvis av en resa genom musikens historia, med avseende på musiken som sådan, men även tekniskt, politiskt och kulturellt. Detta leder fram till den branschkarta som vi navigerar efter idag, och därifrån får du som student lära dig allt om de olika företag, organisationer och övriga spelare som utgör det vi idag kallar musikbranschen. För att förstå hur denna bransch regleras innefattar modulen även upphovsrätt och inledande musikjuridik och avtalsrätt.

Ämnesområden

 • Musikhistoria och genrehistoria
 • Kultur- och politisk historia från musikperspektiv
 • Teknisk historia från ett musikbranschperspektiv
 • Skivbolag
 • Musikförlag
 • Produktionsbolag
 • Bokningsbolag
 • Managementbolag
 • STIM, IFPI, SAMI och andra upphovsrättsällskap
 • Manager, A&R, Cretive och andra roller inom musikbranschen
 • Upphovsrätt
 • Grundläggande musikjuridik och avtalsrätt

Exempel på projekt

 • Redogörelse av aktuellt bransch-case
 • Case study av aktör i branschen
 • Grundläggande avtalsövningar

Efter avklarad modul ska du som student

 • Ha en översiktsbild över musik- och branschhistoria
 • Kunna tillämpa dina historiekunskaper för att analytiskt reflektera över samtid och framtid
 • Ha djupgående kunskaper om musikbranschens uppbyggnad, dess aktörer och deras respektive funktion
 • Ha goda kunskaper inom ämnet upphovsrätt
 • Känna till de vanligaste kontrakten inom branschen till funktion, innehåll och utformning

Avancerad branschkunskap och musiklära

Denna modul innefattar tittar man djupare på själva produkten musik. Med utgångspunkt i musikteori, genrekunskap och arrangemang, får du vidare lära dig processen kring produktion, inspelning, mixning och mastering. Förutom de rent tekniska aspekterna belyses även administration, tids- och budgetplanering. Vidare ingår ett omfattande block av marknadsföring, kundpsykologi och säljteknik, samt live och eventarrangering.

Ämnesområden

 • Musikteori, Arrangemang och genrekunskap
 • Produktionsprocessen
 • Studioutrustning och arbete i studio
 • Inspelning, Mixning och Mastering
 • Inspelningsplanering och budgetering
 • Grundläggande marknadsföring
 • Sociala Medier
 • Sökmotoroptimering och marknadsföring
 • Annonsering
 • Bildhantering och redigering
 • Programvara för att jobba med bilder, layout och film
 • Kundpsykologi och säljteknik
 • Eventplanering och eventarrangering
 • Säkerhet för eventarrangörer
 • Budgetering för eventarrangörer

Exempel på projekt

 • Egen produktion av en låt
 • Eventplan & budget
 • Marknadsföringsplan
 • Grafisk profil


Efter avklarad modul ska du som student

 • Kompetens och vissa färdigheter att själv eller med hjälp av andra kunna producera ett utkast/demo av en låt
 • Kunna planera och budgetera för en studioinspelning
 • Ha stor förståelse för varumärken och branding från ett musikbranschperspektiv
 • Goda kunskaper i marknadsföring och kommunikation med önskade målgrupper
 • Kunna skriva en marknadsföringsplan
 • Planera och budgetera för ett live-event
 • Ha vissa färdigheter i de vanligaste programvarorna för hantering av bild, film och layout

Konceptutveckling, företagande och juridik

Denna modul innefattar i Music Business Program är till stor del inriktad på just ”business”. Du får lära dig vad som kännetecknar en bra affärsidé, hur man utvecklar sina idéer till koncept, verksamheter och företag, hur du kan starta, bygga upp och driva företag, hur du i tidiga skeden kan skaffa kapital för att driva dina projekt m.m. Vidare kopplas tidigare musikjuridik och avtalsrätt ihop med detta block och du får lära dig mer om bl.a. patent och hur du kan skydda idéer och uppfinningar. Allt detta leder fram till ditt egna business case där du ska skriva och presentera en affärsplan.

Parallellt med detta upptas större delen av din tid med att arbeta med ditt slutprojekt, där du kort och gott måste använda dig av alla kunskaper och färdigheter som du förvärvat under utbildningens gång.

Ämnesområden

 • Affärsidéer och konceptutveckling
 • Affärsplaner
 • Bolagsformer och uppstart av företag
 • Företagsekonomi och företagsutveckling
 • Kapitalanskaffning
 • Patent och varumärkesskydd
 • Djupgående musikjuridik och avtalsrätt

Exempel på projekt

 • Avancerad avtalsövning
 • Affärsplan + investerarpresentation
 • Slutprojekt

Efter avklarad modul ska du som student

 • Kunna se behov och brister i den bredare musikindustrin och ha idéer om hur dessa kan förbättras
 • Kunna avgöra vad som är en bra och genomförbar affärsidé utifrån förutbestämda kriterier
 • Med säkerhet kunna utveckla och presentera en egen affärsidé
 • Utifrån en verksamhet välja lämplig företagsform och veta hur du startar ett sådant företag
 • Veta vart du vänder dig för lämplig investering i ett projekt
 • Ha viss kompetens inom området patent och varumärkesskydd
 • Kunna skriva enklare avtal
Ansökningskrav

Du har behörighet till Music Business Program om du har en gymnasieexamen från svenska gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, eller har en utländsk utbildning som motsvarar en svensk gymnasieexamen.

Är du bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, så är du automatiskt behörig till Audio Engineering Program här i Sverige.

Du kan också anses vara behörig om du genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utöver vad som anges ovan måste du ha:

 • Minst betyget godkänd i Svenska A alternativt betyget E i Svenska 1  
 • Minst betyget godkänd i Engelska A alternativt E i Engelska 5

I de fall där gymnasiebetyg saknas eller ej är tillräckliga, kan den sökande göra ett antagningsprov.  Antagningsprovets syfte är att säkerställa tillräckliga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig utbildningens innehåll, framförallt med fokus på de särskilda behörighetskraven gällande svenska och engelska.

Minst betyget godkänt ska uppnås på antagningsprovet för att man ska anses vara behörig.

Finansiering

Music Business Program kan finansieras via vår partner Human Finans.
Utbildningen kan kan betalas på två sätt:

 • Plan A: Förskottsbetalning av hela utbildningsavgiften
 • Plan B: Delbetalning månadsvis

För aktuella priser, ladda ner vår prislista.
Vi har möjlighet att i viss utsträckning skräddarsy finansiering och betalning efter dina förutsättningar, kontakta oss så berättar vi mer.

Utbildningen kan vara avdragsgill för ditt företag eller din arbetsgivare. Utbildningen kan inte finansieras via CSN.

Karriärsmöjligheter

Karriärsmöjligheter

 • Artistmanager
 • Studiomanager
 • PR Director
 • Musikjournalist
 • Bokningsagent
 • Royalty­analytiker
 • Social media­redaktör
 • Digitalstrateg
 • Social media­skribent
 • Scenchef
 • Turné Ko­ordinator
 • Event Ko­ordinator
 • Turnépromotor
 • Turne­manager
 • Event­manager
 • Marketing officer
 • Account Manager
 • Musikjuridisk rådgivare
SAE Institute förbehåller sig rätten att göra ändringar i den information som publicerats, i linje med ständiga förbättringsåtgärder och feedback från intressenter.