Animation

Δώσε ζωή και μορφή σε κάθε σου ιδέα μέσα από το δημιουργικό κόσμο του Game Art Animation.

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

BA/BSc (Hons) Game Art Animation

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπουδες 3D Animation και Game Art

Νέο τμήμα: Οκτώβριος 2021

Με το πρόγραμμα σπουδών BA/BSc (Hons) Game Art Animation του SAE Creative Media College σε συνεργασία με το Middlesex University θα αναπτύξεις τις ικανότητές σου πάνω σε μεθόδους παραγωγής και δημιουργίας 2D και 3D art για ψηφιακές εφαρμογές και games, από τη μελέτη ανατομίας για την ακριβή μοντελοποίηση χαρακτήρα, στις περίπλοκες υφές, το περιβάλλον και την ενσωμάτωση στις μηχανές δημιουργίας παιχνιδιών (Game Engines).

Στο πλαίσιο των μαθημάτων η SAE παρέχει σε κάθε σπουδαστή, από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα των σπουδών, έναν πλήρως εξοπλισμένο σταθμό εργασίας με ηλεκτρονικό υπολογιστή και Wacom tablets (σε συνδυασμό με πρόσβαση σε film εξοπλισμό - κάμερες, φώτα, green screen - και game εξοπλισμό - Oculus VR, HTC Vive), εξασφαλίζοντάς σου μία 100% πρακτική εκπαιδευτική εμπειρία. Για αυτό το λόγο οι θέσεις είναι περιορισμένες και τηρείται σειρά προτεραιότητας. 

​Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του BSc (Hons) Game Art Animation εξασφαλίζεις

 • Καθιερωμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών του Middlesex University
 • Δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων από́ το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ
 • Δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε μεταπτυχιακό́ επίπεδο
 • Ένταξη στο Σύλλογο Αποφοίτων της SAE, το μεγαλύτερο δίκτυο δημιουργών παγκοσμίως
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:

 • BACHELOR OF ARTS
 • BACHELOR OF SCIENCE 

(180 ECTS CREDITS)


ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
36 ΜΗΝΕΣ


ΕΝΑΡΞΗ:
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ


Η SAE παρέχει σε κάθε σπουδαστή αποκλειστικό σταθμό εργασίας στο πλαίσιο των μαθημάτων. Για αυτό το λόγο ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και τηρείται σειρά προτεραιότητας!


INFO & TOUR
Επικοινώνησε μαζί μας στο 210 3217661, καθημερινά 11:00 - 19:00 για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεσαι ή για να κανονίσουμε την επίσκεψή σου στη σχολή. Θα χαρούμε πολύ να σε υποδεχθούμε στην SAE.The Rookies: Top 50 Creative Media & Entertainment Schools and Colleges in the World 2021


ΕΝΟΤΗΤΕΣ

2D Fundamentals

Ξεκινάμε το σπουδαστικό ταξίδι σου μαθαίνοντάς σου τις βασικές αρχές του 2D και πως να να αναπτύξεις τις δεξιότητες και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία περιεχομένου. Θα αποκτήσεις γνώσεις στο σχέδιο και στην ψηφιακή απεικόνιση και θα σου παρουσιαστούν οι βασικές διαδικασίες ροής εργασίας σε γραμμή παραγωγής 2D. Επιπλέον, η ενότητα έχει στόχο να σκιαγραφήσει τη διαδικασία σχεδιασμού, από το στάδιο της πρώτης ιδέας μέχρι και το στάδιο της τελικής σκηνής 2D, με έμφαση στην έρευνα αναφορών. Θα εφαρμόσεις τη θεωρητική βάση των διαδικασιών σχεδιασμού μέσω μια σειράς πρακτικών αναζητήσεων και κριτικών αναλύσεων. Με αυτό τον τρόπο θα αποκτήσεις βαθιά κατανόηση των ροών εργασίας και μεθόδων 2D, που θα αποτελέσει τα θεμέλια για τις ακόλουθες ενότητες.

Ενδεικτική Θεματολογία

 • Thumbnail sketches
 • Concept design
 • Technical Drawing
 • Digital Imaging
 • Observational Drawing
 • Photo Imaging
 • Graphic File Formats
 • Drawing from Reference

Projects

 • Drawing techniques
 • Concept art
 • Blogging and portfolio development

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα είσαι σε θέση να:

Γνώσεις

 • Συζητάς τις βασικές αρχές του σχεδιασμού 2D
 • Σκιαγραφείς τις βασικές αρχές της γραμμής παραγωγής και σχεδιασμού
 • Ορίζεις τις βασικές αρχές του σχεδίου

Δεξιότητες

 • Εφαρμόζεις τεχνικές σχεδιασμού με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών
 • Αποκτήσεις δεξιότητες εργασίας σε ομάδα για τη δημιουργία έργων τέχνης
 • Κάνεις χρήση των βασικών αρχών σχεδιασμού για τη δημιουργία περιεχομένου 2D

Information, Communication and Professional Media Practice

Στην ενότητα αυτή θα εισαχθείς στις βασικές αρχές και διεργασίες της ακαδημαϊκής έρευνας, της κριτικής σκέψης και γραφής, καθώς και να διευκολυνθεί η ανάπτυξη εργαλείων για αποτελεσματική μελέτη και διαχείριση έργου. Θα σου παρουσιάσουμε τις διαδεδομένες θεωρίες του πολιτισμού και της επικοινωνίας, προκειμένου να αναπτύξεις μια ουσιαστική κατανόηση των βιομηχανιών του πολιτισμού και του ρόλου του σπουδαστή ως πρεσβευτή σε αυτές. Συνδυαστικά αυτές οι δεξιότητες θα σου επιτρέψουν να αναγνωρίσεις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και να αναπτύξεις τις απαραίτητες δεξιότητες προς την επίτευξη αυτής.

Ενδεικτική Θεματολογία

 • Learning theories and methods
 • Introduction to basic concepts and tools of project management, including group and collaborative work
 • Tools for career development
 • Defining and developing goals and outcomes
 • Concepts of, practices in, and reasons for research
 • Writing skills (articles, essays, journals, reports, proposals) and the differences between concept development and presentation format
 • Essay structure, paragraph structure, sentence structure
 • Concept of a thesis/hypothesis
 • Ownership, intellectual copyright and plagiarism
 • Referencing, APA and Harvard
 • Introduction to culture and cultural movements
 • Overview of the creative media industries

Projects

 • Cultural and Industry Analysis
 • Career Pathway
 • Industry Sector Comparison

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα είσαι σε θέση να:

Γνώσεις

 • Συνοψίσεις τις βασικές αρχές των θεωριών μάθησης και την εφαρμογή τους στη διαδικασία μάθησης, την επικοινωνία και την ομαδική εργασία
 • Εξηγήσεις ακαδημαϊκές πρακτικές, κριτική σκέψη και την ιδιαιτερότητα αυτών
 • Αναγνωρίζεις συντελεστές στις βιομηχανίες δημιουργικών μέσων και να συζητάς την επίδραση αυτών σε ευρύτερα πολιτιστικά, οικονομικά, πολιτικά και γεωγραφικά φαινόμενα
 • Επικοινωνήσεις ένα καλοσχεδιασμένο πλάνο για επαγγελματική εξέλιξη, ανάπτυξη project ή ιδέας

Δεξιότητες

 • Αναλύεις στόχους και να αναπτύσσει εργασίες, να διαχειρίζεσαι χρόνο και πόρους ανάλογα, καθώς και ομαδικές δραστηριότητες
 • Εκφράζεις σε γραπτό λόγο ένα επιχείρημα πειστικά χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο σύστημα παραπομπών
 • Εφαρμόζεις την καταλληλότερη μέθοδο μάθησης σε συγκεκριμένες περιστάσεις και να προσαρμόζεις μεθόδους μάθησης όταν απαιτηθεί
 • Συζητάς πολιτιστικές και επικοινωνιακές πτυχές των διάφορων μέσων / τομέων (ήχος, εικόνα, κινηματογράφος, διαδίκτυο) 

3D Fundamentals

Σε αυτή την ενότητα θα εισαχθείς στις βασικές αρχές του 3D και θα αναπτύξεις τις δεξιότητες και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία περιεχομένου. Θα αποκτήσεις γνώσεις στο modeling, στο texturing και θα σου παρουσιαστούν οι βασικές διαδικασίες ροής εργασίας σε γραμμή παραγωγής 3D, συμπεριλαμβανομένης και της διαλειτουργικότητας.
Επιπλέον, η ενότητα έχει στόχο να σκιαγραφήσει την αποτελεσματική χρήση της 3D γεωμετρίας σε σχέση με τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της ροής εργασίας. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα έχεις αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να σχεδιάζεις και να υλοποιείς ένα περιβάλλον 3D, με τη χρήση διάφορων εφαρμογών modeling, υιοθετώντας επαγγελματικές ροές εργασίας και επιδεικνύοντας πρακτική κατανόηση της γραμμής παραγωγής.

Ενδεικτική Θεματολογία

 • Principles of 3D
 • 3D Modeling Techniques
 • UV Mapping
 • Basic texturing
 • Topology and Optimisation
 • 3D Assets File Formats
 • Pipeline overview

Projects

 • 3D Model with textures
 • Team based project: Complete scene
 • Technical design document

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα είσαι σε θέση να:

Γνώσεις

 • Ορίζεις τις βασικές αρχές του 3D modeling
 • Περιγράφεις τη γραμμή παραγωγής και σχεδιασμού των ροών εργασίας 3D
 • Αναγνωρίζεις την αποτελεσματική χρήση της τοπολογίας 3D

Δεξιότητες

 • Λειτουργείς εντός γραμμής παραγωγής για τη δημιουργία περιεχομένου 3D
 • Εφαρμόζεις γραμμές παραγωγής και δημιουργικές ροές εργασίας
 • Εφαρμόζεις τεχνικές και εργαλεία 3D, με τη χρήση της κατάλληλης ροής εργασίας
 • Εφαρμόζεις βασικές τεχνικές και εργαλεία texturing, με τη χρήση της κατάλληλης ροής εργασίας 

Rendering and Animation Fundamentals

Σε αυτή την ενότητα θα εισαχθείς στις βασικές αρχές του animation και του rendering και θα αναπτύξεις τις δεξιότητες και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία περιεχομένου και animation. Παράλληλα θα αποκτήσεις γνώσεις στο rigging και στη διαδικασία του animation και θα σου παρουσιαστούν οι βασικές διαδικασίες ροής εργασίας του 2D και 3D animation. Στη συνέχεια θα θέσεις σε εφαρμογή τα θεωρητικά θεμέλια των διαδικασιών animation μέσω μιας σειράς πρακτικών ερευνών και κριτικών αναλύσεων. Με αυτό τον τρόπο θα κατανοήσεις σε βάθος τις αρχές του animation και των διαδικασιών rendering, καταλήγοντας σε μία παρουσίαση σε διάφορα format.

Ενδεικτική Θεματολογία

 • Animation Techniques
 • History of Animation
 • 2D Animation techniques
 • 3D Animation techniques
 • Rigging basics
 • Rendering
 • Principles of lighting
 • Camera
 • Material Theory and Shader
 • Rendering techniques

Projects

 • 2D animation
 • 3D Animation
 • Reflective Documentation & Presentation

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα είσαι σε θέση να:

Γνώσεις

 • Εξετάζεις την αποτελεσματική χρήση των τεχνικών για τη δημιουργία απλών animation
 • Αναγνωρίζεις τις βασικές αρχές του 3D animation
 • Κατανοείς τη γραμμή παραγωγής και τις ροές εργασίας του 3D animation
 • Αναγνωρίζεις τις κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία rendering

Δεξιότητες

 • Δημιουργείς ψηφιακά assets για ενσωμάτωση σε παραγωγές animation
 • Εφαρμόζεις τις βασικές τεχνικές rendering
 • Αναπτύσσεις 3D animation, επιδεικνύοντας την αποτελεσματική χρήση των τεχνικών animation

Applied Production Techniques and the Production Pipeline

Στόχος της ενότητας είναι η ανάπτυξη συστηματικής και τεχνικής κατανόησης που χρειάζεσαι πάνω στη γραμμή παραγωγής 3D, καθώς και της δεξιότητας δημιουργίας σύνθετων σκηνών 3D με περιβάλλοντα και χαρακτήρες με υφές και shades. Επιπλέον, θα εξετάσεις σε βάθος τις τεχνικές πλευρές του φωτισμού, του rendering και του στησίματος καμερών, και θα μάθεις να παράγεις σύνθετα animations με σύνθετες τεχνικές multipass rendering.

Ενδεικτική Θεματολογία

 • Character Design
 • Human Anatomy
 • Costume and Props
 • Character Modeling and Texturing
 • Digital Sculpting
 • Normal maps, displacement and vector displacement
 • High Poly Modeling and Retopology
 • Modeling Environments
 • Materialization and Shading
 • Lighting Techniques
 • Camera Setup (Focal length and perspective, camera angles, depth of 
field and point of focus)
 • Multipass rendering and render layers
 • Optimizing render time

Projects

 • Animation Production

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα είσαι σε θέση να:

Γνώσεις

 • Αναλύσεις τις αισθητικές και τεχνικές προϋποθέσεις στην παραγωγή χαρακτήρων και περιβαλλόντων 3D
 • Οργανώσεις τον σχεδιασμό χαρακτήρων και περιβαλλόντων 3D πληρώντας προκαθορισμένους στόχους παραγωγής

Δεξιότητες

 • Δημιουργείς στοιχεία 2D και 3D για ενσωμάτωση σε παραγωγές animation
 • Εφαρμόσεις αποτελεσματικά τεχνικές περιβαλλόντων και modeling στην παραγωγή περιεχομένου 3D
 • Εφαρμόσεις συστηματική ροής εργασίας στην παραγωγή περιεχομένου 3D
 • Παράγεις 3D περιεχόμενο υψηλής ποιότητας και θα πραγματοποιείς αποτελεσματική παρουσίαση

Character Asset Development

Αυτή είναι μια ενότητα επιλογής. Σου δίνεται η δυνατότητα να επιλέξεις μια ενότητα επιλογής στο Τρίμηνο 3 και 5 των σπουδών σου.

Αυτή η ενότητα θα σε εφοδιάσει με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για την ανάπτυξη χαρακτήρων και όντων. Η ενότητα εξερευνά έννοιες προχωρημένου επιπέδου σχετικά με την ανατομία ανθρώπων και ζώων και την εφαρμογή τους σε ψηφιακά κινούμενα περιβάλλοντα. Η ενότητα αναπτύσσει περαιτέρω τις γνώσεις σου πάνω στον σχεδιασμό ρεαλιστικών χαρακτήρων ανθρώπων και όντων, με στόχο την προσωποποίηση φιγουρών και την εξέλιξη της διαδικασίας ψηφιακής γλυπτικής.

Ενδεικτική Θεματολογία

 • Advanced training in digital sculpting
 • Realistic cloth and hardsurface armour creation
 • Subsurface Scattering Rendering
 • Advanced Human Anatomy
 • Advanced Animal Anatomy
 • Posing
 • Realistic character and creature design

Projects

 • Character & Creature Creation

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα είσαι σε θέση να:

Γνώσεις

 • Αξιολογήσεις τη βιο-μηχανική (biomechanics) και το στυλ της κίνησης του σώματος σε διαδικασία animation
 • Εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου σχετικά με την ανατομία ανθρώπων και ζώων
 • Αναπτύξεις επαγγελματικές ροές εργασίας στον σχεδιασμό χαρακτήρων και όντων
 • Αναλύσεις τη χρήση των στοιχείων σχεδιασμού σε σχέση με τον χαρακτήρα και την ιστορία

Δεξιότητες

 • Δημιουργείς animation χαρακτήρες, ενσωματώνοντας αποδοτικό μη-λεκτικό έναυσμα, φυσικότητα, χρονισμό και στυλ
 • Παράγεις animation χαρακτήρες υψηλής ποιότητας με προκαθορισμένο αποτέλεσμα μέσω της αποδοτικής εφαρμογής τεχνικών ροών εργασίας

Environment Asset Development

Αυτή είναι μια ενότητα επιλογής. Σου δίνεται η δυνατότητα να επιλέξεις μια ενότητα επιλογής στο Τρίμηνο 3 και 5 των σπουδών σου.

Κατά τη διάρκεια της ενότητας, θα εκπαιδευθείς στα συστήματα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία περιεχομένου 3D, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η υλοποίηση σύνθετων υφών, η εφαρμογή προηγμένου φωτισμού, καθώς και οι διάφορες τεχνικές animation και modeling. Θα διευρύνεις τις γνώσεις σου πάνω στην ανάλυση και στον σχεδιασμό εικόνων και animation για μια κλίμακα επαγγελματικών πλαισίων. Στο τέλος της ενότητας θα έχεις αναπτύξει τις δεξιότητες σχεδιασμού και δημιουργίας ενός περιβάλλοντος 3D, με τη χρήση διάφορων εφαρμογών animation και modeling, υιοθετώντας επαγγελματικές ροές εργασίας και επιδεικνύοντας την πρακτική κατανόηση της γραμμής παραγωγής.

Ενδεικτική Θεματολογία

 • Advanced training in secondary 3D modelling software
 • Experience in photo-realistic texture creation in PBR
 • Training in software tools (E.g. for texturing, LOD systems)
 • Advanced techniques in hard surface modelling
 • Advanced training in game engines, including creation of terrains
 • Usage of assets in game engines
 • Clarifying asset-placements in levels

Projects

 • Environment Design Assignments

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα είσαι σε θέση να:

Γνώσεις

 • Αναλύσεις τους τεχνικούς παράγοντες του σχεδιασμού περιβάλλοντος
 • Εμπλουτίσεις τις γνώσεις του στην παραγωγή, την ανάπτυξη και τις μεθόδους rendering περιβάλλοντος
 • Αναπτύξεις επαγγελματικές ροές εργασίας για την παραγωγή περιβάλλοντος
 • Αναλύσεις τη χρήση στοιχείων σχεδιασμού σχετικά με τα εικαστικά και την ιστορία περιβάλλοντος

Δεξιότητες

 • Δημιουργήσεις περιβάλλοντα με την αποτελεσματική ενσωμάτωση υφών, πρωτότυπων στοιχείων και άλλων στοιχείων σχεδιασμού
 • Παράγεις περιβάλλοντα υψηλής ποιότητας με συγκεκριμένο στόχο μέσω της αποτελεσματικής υλοποίησης τεχνικών ροών εργασίας 

Advanced Character Animation and Production Rendering

Σε αυτή την ενότητα θα αναπτύξεις τεχνικές animation χαρακτήρων υψηλής ποιότητας, ενσωματώνοντας τις βασικές αρχές του animation, γνώσεις ανατομίας και κίνησης, animation προσώπου, comedic timing, γενικές θεωρίες και τεχνικές υποκριτικής σε ανθρωπόμορφους και μη-ανθρωπόμορφους χαρακτήρες. Θα εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου στο rendering παραγωγής, ώστε να μπορείς να δημιουργείς οπτικώς εξαίρετα έργα τέχνης για τα προσωπικά σου portfolio και showreel. Θα εφοδιαστείς κατάλληλα ώστε να επιδείξεις την τεχνική σου δεξιότητα και το προσωπικό σου στυλ με τη χρήση προηγμένων εφαρμογών animation χαρακτήρων και τεχνικών rendering.

Ενδεικτική Θεματολογία

 • Facial Animation
 • Performance capture and Emotion for animation
 • Anthropomorphic Animation
 • Zoomorphic Animation
 • Rays, Scanline Rendering and Raytracing
 • External Render Engines within a 3D application
 • Applying Image Effects
 • Global Illumination
 • GPU Rendering

Projects

 • Advanced Character Animation

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα είσαι σε θέση να:

Γνώσεις

 • Ερμηνεύσεις συνοπτικές οδηγίες ώστε να ολοκληρώσεις την εργασία animation
 • Αναλύσεις την αποτελεσματική χρήση των τεχνικών animation ώστε να δημιουργήσεις ένα seamless animation
 • Επιλέξεις τις αποτελεσματικότερες τεχνικές και εργαλεία rendering για την εργασία σου

Δεξιότητες

 • Δημιουργήσεις αληθοφανή animation χαρακτήρα, με χρήση τόσο τεχνικών όσο και δημιουργικών δεξιοτήτων
 • Διαχειριστείς εξ’ ολοκλήρου ένα έργο animation ακολουθώντας πιστά συγκεκριμένες οδηγίες και χρονική προθεσμία
 • Εφαρμόσεις προηγμένες τεχνικές rendering

Marketing, Business Planning and Law

Στην ενότητα αυτή θα γνωρίσεις βασικά εργαλεία που θα σου επιτρέψουν να λειτουργήσεις στον επιχειρηματικό κόσμο. Επίσης θα σου διδάξουν τις βασικές αρχές και τις μεθόδους ανάλυσης του επιχειρείν και του μάρκετινγκ. Θα εισαχθείς σε ουσιαστικά νομικά και ηθικά ζητήματα, τα οποία χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις πρακτικές που ακολουθούνται στις βιομηχανίες των δημιουργικών μέσων. Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή θα έχεις αναπτύξει και αξιοποιήσει επικοινωνιακές δεξιότητες, μελετώντας και εφαρμόζοντας θεωρίες επικοινωνίας καθώς και τον ρόλο αυτών στον τρόπο που κατανοούμε σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό.

Ενδεικτική Θεματολογία

 • Business and Management Studies
 • Business Planning
 • Legal Issues and Law
 • Enterprise, Entrepreneurship
 • Ethical Considerations
 • Marketing Concepts
 • Market Segmentation and Targeting
 • Marketing & Promotional Strategies
 • Brand Development
 • Brand Management
 • Product Development
 • Communication Models and Theories
 • Crafting the Pitch
 • Presentation Techniques

Projects

Ένα σύνολο εργασιών που περιλαμβάνει business και marketing plan, draft contracts και παρουσιάσεις

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα είσαι σε θέση να:

Γνώσεις

 • Επιδεικνύεις την κατανόηση των βασικών αρχών και πρακτικών του επιχειρείν και του μάρκετινγκ, σε σχέση με τις βιομηχανίες δημιουργικών μέσων
 • Συζητάς νομικά και ηθικά ζητήματα που αφορούν στις βιομηχανίες δημιουργικών μέσων
 • Συζητάς τις βασικές αρχές και θεωρίες της επικοινωνίας

Δεξιότητες

 • Εφαρμόζεις αρχές επιχειρηματικού και προωθητικού σχεδιασμού
 • Επικοινωνείς αποτελεσματικά επιχειρηματικές και προωθητικές ιδέες και προτάσεις
 • Συνοψίζεις τις ανάγκες μιας δεδομένης κατάστασης και να επικοινωνείς τις ιδέες σου εύστοχα και εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις
 • Αναπτύσσεις τα βασικά σημεία ενός συμφωνητικού και να επιχειρηματολογείς ως προς την ορθότητα αυτού 

Research Practice and Society

Η έρευνα είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Στην ενότητα αυτή θα αναπτύξεις προχωρημένη κριτική κατανόηση ποιοτικών και ποσοτικών μεθοδολογιών έρευνας και των εφαρμογών τους τόσο στην καλλιτεχνική όσο και στην επιστημονική έρευνα. Θα εξελίξεις τις γνώσεις σου πάνω στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή ερευνών προκειμένου είσαι σε θέση να αντιμετωπίσεις συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα, να κατανοήσεις σε βάθος τις πολιτιστικές βιομηχανίες και τον δικό τους ρόλο μέσα σε αυτές. Επιπλέον, θα διευρύνεις την οπτική σου σε πολιτιστικά ζητήματα και κινήματα δίνοντας έμφαση στην εξέλιξη των ιδεών κατά τη διάρκεια του χρόνου και την φύση της πολιτιστικής διαφοροποίησης. Θα κατανοήσεις τους συσχετισμούς διαφόρων τομέων των πολιτιστικών βιομηχανιών, την επιστημονική και πολιτιστική ιστορία, και την ιστορία των ιδεών στο πλαίσιο των πολιτιστικών βιομηχανιών. Όλα τα παραπάνω, μαζί με μια βαθύτερη κατανόηση της συνεχούς αλληλεπίδρασης μεταξύ της επιστήμης, του πολιτισμού και των δημιουργικών μέσων, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προωθούν μια δυναμική προσέγγιση σε έναν συνεχή σχεδιασμό επαγγελματικής εξέλιξης.

Ενδεικτική Θεματολογία

 • Research Methodologies and their application in the creative media industries
 • Artistic and Scientific research and practice
 • Theories and Paradigms of research
 • Contemporary issues surrounding research
 • Developing a research question / hypothesis
 • Gathering, analysis, interpretation and presentation of data
 • Literature review and critical analysis of existing research
 • Research Ethics
 • Creative media industries: past, present and future
 • The role of practitioners in the creative media industries
 • History of ideas, and scientific and cultural theories
 • Types of culture
 • Scientific and cultural issues, the development of ideas over time and cultural diversity
 • Decoding science and culture: communication, meaning and semiotics

Projects

 • Cultural Analysis
 • Creative Media Practitioner Analysis
 • Major Project Proposal

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα είσαι σε θέση να:

Γνώσεις

 • Αξιολογείς μια σειρά ποιοτικών και ποσοτικών μεθοδολογιών έρευνας που χρησιμοποιούνται στις Πολιτιστικές Βιομηχανίες
 • Αναλύεις κριτικά τομείς της βιομηχανίας, την σχέση τους με τις τέχνες, και συγκεκριμένα θέματα μέσα στον χώρο των πολιτιστικών βιομηχανιών
 • Συζητάς συνεχιζόμενες στρατηγικές επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Αξιολογείς με κριτικό πνεύμα τους συσχετισμούς και την αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτισμού και καταναλωτών του πολιτισμού, σε σχέση με διαφορετικές και μεταβαλλόμενες πολιτιστικές ιδέες

Δεξιότητες

 • Εφαρμόζεις ποιοτικές, ποσοτικές και μικτές μεθόδους έρευνας σε ακαδημαϊκό πλαίσιο και στο πλαίσιο των πολιτιστικών βιομηχανιών
 • Επιλέγεις την πιο κατάλληλη μεθοδολογία έρευνας για να απαντήσεις σε ένα συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα
 • Αναπτύξεις ένα προσωπικό συνεχώς εξελισσόμενο πλάνο επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Επικοινωνείς την γνώση σου πάνω σε θέματα πολιτισμού αποτελεσματικά, μέσα από συγκριτική μελέτη ποικίλων ιδεών επί του πολιτισμού 

Advanced Specialised Project

Αυτή είναι μια ενότητα επιλογής. Σου δίνεται η δυνατότητα να επιλέξεις μια ενότητα επιλογής στο Τρίμηνο 3 και 5 των σπουδών σου.

Σε αυτή την ενότητα θα εξασκηθείς σε επαγγελματικό επίπεδο, μέσα από το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας ανεξάρτητης εργασίας (θεωρητική ή πρακτική, ατομική ή ομαδική). Επιλέγοντας συγκεκριμένο πεδίο εξειδίκευσης θα κατανοήσεις καλύτερα τις επαγγελματικές προτιμήσεις σου και θα αποκομίσεις ουσιαστικές κατευθύνσεις στην επαγγελματική σου σταδιοδρομία. Τέλος θα μάθεις να αξιολογείς τις δεξιότητες και γνώσεις σου, καθώς και να αναπτύσσεις στρατηγικές που θα σου επιτρέψουν να εξελιχθείς στο βαθμό που ο ίδιος επιθυμείς.

Ενδεικτική Θεματολογία

Η ενότητα μπορεί να προσαρμοστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το σπουδαστή (ή σπουδαστική ομάδα) και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να προταθεί η δομή της εργασίας και να συμφωνηθεί από τον επιβλέποντα καθηγητή. Ακολουθούν τα σημεία αξιολόγησης πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση:

 • Self Assessment
 • Project Planning and Management
 • Resource Allocation
 • Time Management
 • Reporting and Presentation

Projects

Ανάλογα με τη φύση του συμφωνημένου project, η εργασία αυτή μπορεί να είναι το πρακτικό μέρος μιας μεγάλης παραγωγής δημιουργικών μέσων, ένα portfolio αποτελούμενο από περισσότερες μικρότερες εργασίες, ή ένα γραπτό κείμενο όπως μια έκθεση ή ένα επιχειρηματολογικό άρθρο. Με τη διεκπεραίωση του project θα υλοποιήσεις μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου σου στους υπόλοιπους σπουδαστές, εστιάζοντας περισσότερο στην επαγγελματική σου εξέλιξη και όχι στο ίδιο το έργο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα είσαι σε θέση να:

Γνώσεις

 • Αξιολογείς τα επίπεδα προετοιμασίας για επιλεγμένη δράση σε συγκεκριμένο κλάδο
 • Επιλέγεις τομέα εξειδίκευσης ανάλογα με τις προσωπικές απαιτήσεις καθώς και αυτές της βιομηχανίας
 • Αξιολογείς αυτόνομα την προσωπική σου εξέλιξη
 • Μαθαίνεις σε συνάρτηση με την εργασία που σου έχει ανατεθεί

Δεξιότητες

 • Αναλύεις και να κρίνεις τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας δεδομένης κατάστασης
 • Αναπτύσσεις μαθησιακές στρατηγικές προκειμένου να αποκτήσεις δεξιότητες και γνώσεις, καθώς και να οργανώνεις αποτελεσματικά για να εκτελείς μια εργασία
 • Παρουσιάζεις τα αποτελέσματα της εργασίας σου με πειστικό και αποτελεσματικό τρόπο
 • Αναπτύσσεις δεξιότητες σε συνάρτηση με την εργασία που σου έχει ανατεθεί 

Advanced Character Creation

Αυτή είναι μια ενότητα επιλογής. Σου δίνεται η δυνατότητα να επιλέξεις μια ενότητα επιλογής στο Τρίμηνο 3 και 5 των σπουδών σου.

Στόχος της ενότητας είναι να μάθεις και να εφαρμόζεις προηγμένες τεχνικές τόσο στο modeling όσο και στο texturing χαρακτήρων. Θα ενισχύσεις τις γνώσεις τους στα εργαλεία modeling και texturing, μαθαίνοντας νέες εφαρμογές και εφαρμόζοντάς τις με στόχο τη βελτίωση και τη δημιουργία χαρακτήρων, κατάλληλων για κινηματογραφικές ταινίες και παιχνίδια. Μέσα από αυτή την ενότητα θα έχεις την ευκαιρία να επιδείξεις τόσο τις τεχνικές σου δεξιότητες όσο και το προσωπικό σου στυλ.

Ενδεικτική Θεματολογία

 • Hard surface versus organic modeling using digital sculpting and transfer to 3D application
 • Anthropomorphic Characters
 • Zoomorphic Characters
 • Retopology
 • UV Unwrapping
 • Projection Mapping
 • Sub-surface Scattering Material
 • Displacement and normal mapping creating and rendering techniques
 • Digital Painting
 • Photorealistic Rendering
 • Stylised Rendering Techniques

Projects

 • Character Creation

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα είσαι σε θέση να:

Γνώσεις

 • Διαχωρίσεις τα προαπαιτούμενα μεταξύ του κινηματογράφου και των παιχνιδιών για πετυχημένα μοντέλα χαρακτήρων
 • Δημιουργήσεις την ανάλυση και την οργάνωση παραγωγής μιας σύνθετης εργασίας χαρακτήρων
 • Αναλύσεις τις διαφορές των στυλ στη δημιουργία χαρακτήρων και θα τις χρησιμοποιήσεις κατάλληλα

Δεξιότητες

 • Δημιουργήσεις έναν χαρακτήρα 3D με βάση τις οδηγίες, το στυλ και τις προδιαγραφές της βιομηχανίας
 • Πραγματοποιήσεις εφαρμογή υφών σε έναν χαρακτήρα με βάση τις οδηγίες, το στυλ και τις προδιαγραφές της βιομηχανίας
 • Υλοποιήσεις τεχνικές modeling, texturing και rendering για προχωρημένους, με τη χρήση μιας εφαρμογής 3D 

Major Project (BA or BSc)

Η πτυχιακή εργασία σου έχει ως σκοπό να αναδείξει μια σειρά προχωρημένων δεξιοτήτων που εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις του 6ου επιπέδου των σπουδών σου. Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πτυχιακής, θα επιδείξεις την ικανότητά του να αναλαμβάνεις ανεξάρτητα έργα και να διαχειρίζεσαι εγχειρήματα- εργασίες μεγάλης κλίμακας. Σημαντικό ρόλο στην ενότητα αυτή έχει η διερεύνηση των μεθόδων έρευνας και των εφαρμογών τους σε συγκεκριμένο καλλιτεχνικό ύφος/στυλ και στην παρουσίασή του στο κοινό. θα αναπτύξεις μια πρόταση για την πτυχιακή εργασία σου και θα την καταθέσεις για έγκριση. Θα διαχειριστείς όλα τα ζητήματα που εμπλέκονται από την προκαταρτική φάση και τον σχεδιασμό μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Η πτυχιακή εργασία αποτελεί προσωπική επιλογή και μπορεί να ποικίλει σε είδος και μορφή. Παρόλα’ αυτά υπάρχει η προσδοκία ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι τέτοιο που θα στηρίξει την μετάβασή σου είτε στην αγορά εργασίας είτε σε μεταπτυχιακές σπουδές.

BA (Hons) Route

Οι μέθοδοι έρευνας για μια πτυχιακή εργασία επιπέδου ΒΑ μπορεί να περιλαμβάνουν συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, δοκιμές κοινού ή παρατήρηση της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων στην έρευνα. Εναλλακτικά μπορείς να εστιάσεις στη δημιουργία δειγμάτων εργασίας υψηλής ποιότητας που θα παρουσιάζει την δική σου καλλιτεχνική άποψη στο κοινό και να αξιολογηθεί το προσωπικό σου ύφος και απόδοση.

BSc (Hons) Route

Οι μέθοδοι έρευνας για μια πτυχιακή εργασία επιπέδου BSc μπορεί να περιλαμβάνουν υπολογισμούς, μετρήσεις, προσομοιώσεις ή παρατηρήσεις τεχνικών ή επιστημονικών συσχετισμών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση αυτής της ενότητας θα είσαι σε θέση να:

Γνώσεις

 • Αναλύσεις εξειδικευμένους τομείς ενδιαφέροντος
 • Αναδείξεις δημιουργικές οπτικές στον εξειδικευμένο τομέα που σε ενδιαφέρει
 • Συζητήσεις κατάλληλες μεθοδολογίες που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή αξιόπιστης και έγκυρης έρευνας
 • Σχεδιάσεις τις περίπλοκες διαδικασίες που εμπλέκονται στην υλοποίηση μιας πτυχιακής εργασίας

Δεξιότητες

 • Εφαρμόσεις με επιτυχία τις κατάλληλες μεθοδολογίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη αξιόπιστης και έγκυρης έρευνας
 • Εφαρμόσεις ακαδημαϊκές και δημιουργικές δεξιότητες κατάλληλες για το συγκεκριμένο επίπεδο σπουδών
 • Διαχειριστείς ένα μεγάλο έργο με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα
 • Επικοινωνήσεις με επιτυχία τα αποτελέσματα της εργασίας σου 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για την εγγραφή σου στο πρόγραμμα σπουδών BA/BSc (Hons) Game Animation απαιτείται Απολυτήριο Λυκείου ή ισοδύναμος τίτλος.

Η εγγραφή σου στο πρόγραμμα σπουδών δεν προϋποθέτει προηγούμενη εμπειρία ή γνώσεις στον τομέα του animation.

Με την εγγραφή σου στο πρόγραμμα σπουδών έχεις δικαίωμα Αναβολής Στράτευσης.

Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Νέο τμήμα: Οκτώβριος 2021

Συμπλήρωσε την φόρμα για να κατεβάσεις και να λάβεις μέσω email περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα δίδακτρα του προγράμματος. Επιπλέον μπορείς να επικοινωνήσεις με την Study Advisor του SAE Creative Media College, Ελίνα Κοστανιάν, στο 210 3217661 καθημερινά 11:00 - 19:00 και να κλείσεις το προσωπικό σου ραντεβού. Ανυπομονούμε να σε γνωρίσουμε από κοντά, να σε ξεναγήσουμε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και να σε ενημερώσουμε για το πρόγραμμα σπουδών που σε ενδιαφέρει.

 

KAPIEPA

Με την αποφοίτησή σου από το πρόγραμμα σπουδών BA/BSc Game Art Animation της SAE αποκτάς επιλογές επαγγελματικής σταδιοδρομίας και απασχόλησης όπως:

 • Environment Artist
 • Character Artist
 • Concept Artist
 • Animator
 • 3D Modeler
 • Digital Sculptor
 • Technical Artist

 

 
Αυτό το πρόγραμμα σπουδών έχει αναπτυχθεί, αξιολογείται και προσφέρεται από τον όμιλο SAE Institute και ελέγχεται ως προς την ποιότητά του από το Πανεπιστήμιο Middlesex. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι σπουδαστές λαμβάνουν πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Middlesex. To SAE Creative Media College διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί αλλαγές στις πληροφορίες που αναγράφονται, ώστε να εναρμονίζονται με τις όποιες ανανεώσεις πραγματοποιούνται στα προγράμματα σπουδών.