Strategisk Vision

GET SOCIAL

FÖR ALLA SENASTE NYHETER OCH INFO OM EVENTS RELATERADE TILL DIG

Vår vision  

 • Att vara världens ledande utbildare för den kreativa mediabranchen  

Vårt uppdrag  

 • Vi tillhandahåller ky-utbildningar och eftergymnasiala kurser runtom i världen för att inspirera och utveckla våra studenter  
 • Våra kurser lägger stor vikt på den praktiska delen, studenternas behov och branschtrovärdighet 
 • Våra studenter får tillgång till de allra senaste kunskaperna och teknikerna i fantastiska miljöer för att de ska kunna utveckla sina färdigheter 
 • Vi har skapat ett globalt professionellt nätverk inom kreativ media 
 • Framstående inom akademiska och studentrelaterade tjänster 

Våra värderingar 

 • Vi är övertygande om vårt syfte och vår potential 
 • Vi visar drivkraft genom att nå mål och utvecklas tillsammans 
 • Vi är äventyrliga i själ och sinne 
 • Vi visar strategisk vision genom att stärka vår professionalitet och trovärdighet 
 • Vi är äkta i vårt sätt att bete oss och leverera 
 • Vi visar respekt genom att uppskatta, värdera och ta hand om människor och miljö  
GET SOCIAL

FÖR ALLA SENASTE NYHETER OCH INFO OM EVENTS RELATERADE TILL DIG