Business

Är du nyfiken på den spännande musikbranschen? Vi har utbildningar från kvällskurser upp till Bachelors Degree för att hjälpa dig att nå dina målsättningar - oavsett nivå!

Välj en utbildning

Music Business Bachelor Programme

Översikt

Den här kursen är en unik möjlighet att fördjupa dina kunskaper och få ytterligare färdigheter och förståelse av musikindustrin och de kreativa industrierna, projektledning, immaterialrätt och specialiserade färdigheter. Studierna leder till en internationellt erkänd kandidatexamen i Musikindustri (Music Business) från Middlesex University, London. 

Programmet är på heltid och består av två klasser i veckan. Utöver detta förväntas studenterna närvara vid seminarier och handledning, samt utföra praktiska och skriftliga uppgifter. Se fliken för delkurser för mer information. 


1 ÅR HELTID


KOMMER SNART


Innehåll

Creative Media Practice

Syftet med denna modul är att koppla specifika kunskaper från utbildningen på SAE till en bredare industri-, bransch- och kulturkontext. Strukturen och verksamheten inom kulturbranscherna utforskas tillsammans med meningen som skapas mellan kultur, kulturprodukter och konsumenten. Även vikten av och resultaten från att sälja in nya kreativa mediaidéer tas upp. Studenter använder sina nuvarande kunskaper och anpassar dem till en rad olika marknader, kulturer och plattformar, och får därmed en bredare förståelse för andra kulturer och kan använda sig av andra discipliner i sitt arbete.   

Preliminär sammanfattning av kursens ämnen

 • Kulturbranschernas struktur och verksamhet
 • Samspelet mellan kultur, kulturprodukt och konsument:
 • Säljande och marknadsföring av kreativa produkter
 • Relaterade discipliner och deras tillämpning inom kreativ media:
 • Juridiska, avtalsmässiga och etiska frågor inom arbetet med kreativ media
 • Marknadsförings- och affärsteori
 • Musikproduktion
 • Grundläggande principer för sändning
 • Avancerade tillämpningar av datorprogrammering.

Projekt

 • Praktisk forskning
 • Analyserande uppsats
 • Affärspresentation


Teori
Efter avslutad kurs kommer studenterna att ha gedigen teoretisk kunskap om

 • Kulturbranschernas struktur och verksamhet
 • Samspelet mellan kultur och dess konsumenter
 • Juridiska, avtalsmässiga och etiska aspekter inom arbetet med kreativ media
 • Utveckling, säljande och marknadsföring av kreativa mediaprodukter inom juridiska och kulturella begränsningar
 • Principerna bakom användningen av utrustningen i en stor musikstudio
 • Grundläggande principer för sändning
 • Möjliga tillämpningar för datorprogrammering i ljudrelaterade syften

Praktik

 • Efter avslutad kurs kommer studenterna att ha gedigen praktisk kunskap om:
 • Utveckling av ett upplägg som svar på en sammanfattning, med ekonomiska, avtalsmässiga och juridiska faktorer i åtanke
 • Presentation och försäljning av kreativ media
 • Användning av andra discipliner i sitt arbete med kreativ media
 • Musikproduktion med hjälp av moderna verktyg för inspelning, redigering och mixning 

Avancerade studier i Musikindustri 

Den här delkursen ger dig möjlighet att utvecklas som en flexibel entreprenör med skärpa för företagande. Genom att bygga på kunskaper och färdigheter du förvärvat tidigare får du hänge dig åt mer konceptuellt och tekniskt avancerade metoder för utövande inom musikindustrin. 

Du kommer att undersöka spänningarna mellan teknologiska kreativa tillämpningar och de rättsliga, kontraktsenliga och etiska kraven enligt branschpraxis. Du utvecklar förmåga att tillägna dig kunskaper och färdigheter för specifika behov baserat på situationsspecifik analys. 

Ämnesöversikt

 • Lagstiftning för musikindustrin
 • Lagstiftning för affärsverksamheter
 • Lagstiftning för övriga medie- och underhållningsindustrier
 • Finansiella strukturer och system
 • Finansiella strategier och budgetering
 • Psykologi och kommunikation
 • Marknadsföring och varumärken
 • Projektutveckling och -ledning
 • Strategier för fortsatt professionell utveckling

Projekt

 • Professionell utveckling och framtidsanalys
 • Avancerade musikindustriprojekt
 • Projektanalys

Studieresultat

Kunskap
Vid lyckat slutförande av denna delkurs kommer studenterna ha tillägnat sig följande kunskaper

 • Vanliga rättsliga förfaranden och vad som utgör ett vattentätt/korrekt avtal
 • Musikindustrins ekonomiska system och skattesystem, ekonomiska och finansiella strukturer inom företag, globala ekonomiska trender, hur man startar och driver ett företag
 • En grundläggande förståelse av beteendepsykologi, beslutsprocesser och konsumtionstrender
 • Koncept och underavdelningar av marknadsföringsstrategier och genomföranden
 • Standardprocedur för projektledning och arbetsflöden
 • Kontinuerliga professionella utvecklingsbehov

Färdigheter
Vid lyckat slutförande av denna delkurs ska studenterna kunna

 • Läsa och korrekt tyda liksom formulera, skriva, utveckla, genomföra och bedöma avancerade avtal
 • Planera budgetar
 • Utföra företags- och försäljningskommunikation, PR
 • Planera och genomföra en fullständig marknadsföringskampanj
 • Definiera viktiga mål, dela ut uppgifter och projektleda enligt tidslinje
 • Anpassa sina färdigheter till det arbetsplatsen kräver

 

Major Project 

Denna kurs är kulmen av programmet där studenterna får möjligheten att visa allt de lärt sig inom teknik, kreativitet och teori. Det stora projektet är individuellt och kan se ut på många olika sätt. Syftet med projektet är att studenterna ska visa att de lärt sig en rad avancerad tekniker enligt kraven för ett slutprojekt i en filosofie eller teknologie kandidatexamen. För att få godkänt på sitt slutprojekt kommer studenterna även att få visa kunskaper i att genomföra oberoende forskning och hantering av skorskaliga projekt. 

Ansökningskrav
 • Music Business Diploma från något SAE Institute, eller RPL    
 • Antagningsintervju   
 • Kunna förstå, tala, läsa och skriva engelska flytande
Finansiering

Bachelor of Music Business är inte studimedelsberättigad. Däremot går det bra att finansiera dina studier via vår parnet Human Finans. Utbildningen läses på deltid och går därför att kombinera med arbete. För aktuella priser, var god se prislista. 

Utbildningen kan betalas på två sätt:

 • I sin helhet (Betalningsplan A)
 • Månadsvis (Betalningsplan B)
Karriärsmöjligheter

Efter din examen från Music Business Program kan du

 • Jobba som konsult inom musikbranschen
 • Jobba som music A&R
 • Jobba med Music Management
 • Bli artist manager
 • Jobba för skivbolag
 • Jobba för musikförlag
 • Starta ditt eget skivbolag eller musikförlag
 • Jobba med marknadsföring och branding inom musikbranchen
 • Utveckla nya idéer för musikindustrin och bli en framgångsrik musikbranschentreprenör
SAE Institute förbehåller sig rätten att göra ändringar i den information som publicerats, i linje med ständiga förbättringsåtgärder och feedback från intressenter.