Audio

Brinner du för ljud eller musikproduktion? Vi har utbildat prisbelönta yrkesutövare för att nå sina kreativa drömmar sedan 1976.

Välj en utbildning

BA/BSc (Hons) Audio Production

Översikt

BA/BSc (Hons) Audio Production är ett 12 månader långt program som bygger vidare på SAE´s Diplom-utbildningar och som ger dig en Bachelor Degree inom ljudteknik. En Bachelor Degree kallas i Sverige för Kandidatexamen och detta är alltså en utbildning på högskolenivå. Utbildningen är validerad av Middlesex University i London, som också utfärdar din examen. 

Under utbildningen sätts dina förvärvade kunskaper inom ljudteknik och musikproduktion från första året (Diplom-utbildningen) i ett mycket större sammanhang, där du studerar musik- och ljudbranschen, får större insikt i vilka krafter och affärsmodeller som verkar här, får koll på branschjuridiken och hur du på bästa sätt kan profilera dig som yrkesverksam eller företagare/frilansare - allt för att accelerera din karriär. Självklart går du också mycket djupare inom ljudteknik och produktion genom att ta vid där första delen av utbildningen slutade.

Den ständigt ökande konkurrensen på arbetsmarknaden har gjort att en Bachelor Degree idag ofta har blivit ett krav när arbetsgivare anställer, och allting pekar på att denna inriktning kommer att fortsätta. Internationell är denna trend ännu starkare. Vill du vara attraktiv på arbetsmarknaden idag, men kanske framförallt i framtiden - så är vår Bachelor of Audio Production ett väl valt alternativ. 


UTBILDNINGSSTARTER:
September 2019


FORMAT:
12 månader heltid (påbyggnad)


PRIS OCH FINANSIERING:

Registreringsavgift: 3 600 kr
1 år (för dig med Diplom) = 75 000 kr

För fullständiga kostnads- och finansieringsalternativ,
se här


Innehåll

Då Bachelor of Audio Production´s första halva utgörs av antingen Audio Engineering Program eller Audio Production Program hänvisar vi till respektive utbildnings innehåll när det gäller första delen av utbildningen. Här nedan visas endast innehållet i del 2 av utbildningen, som är densamma oavsett vilket inriktning du väljer som första del.

Creative Media Practice

Syftet med denna modul är att koppla specifika kunskaper från utbildningen på SAE till en bredare industri-, bransch- och kulturkontext. Strukturen och verksamheten inom kulturbranscherna utforskas tillsammans med meningen som skapas mellan kultur, kulturprodukter och konsumenten. Även vikten av och resultaten från att sälja in nya kreativa mediaidéer tas upp. Studenter använder sina nuvarande kunskaper och anpassar dem till en rad olika marknader, kulturer och plattformar, och får därmed en bredare förståelse för andra kulturer och kan använda sig av andra discipliner i sitt arbete.   

Preliminär sammanfattning av kursens ämnen

 • Kulturbranschernas struktur och verksamhet
 • Samspelet mellan kultur, kulturprodukt och konsument:
 • Säljande och marknadsföring av kreativa produkter
 • Relaterade discipliner och deras tillämpning inom kreativ media:
 • Juridiska, avtalsmässiga och etiska frågor inom arbetet med kreativ media
 • Marknadsförings- och affärsteori
 • Musikproduktion
 • Grundläggande principer för sändning
 • Avancerade tillämpningar av datorprogrammering.

Projekt

 • Praktisk forskning
 • Analyserande uppsats
 • Affärspresentation


Teori
Efter avslutad kurs kommer studenterna att ha gedigen teoretisk kunskap om

 • Kulturbranschernas struktur och verksamhet
 • Samspelet mellan kultur och dess konsumenter
 • Juridiska, avtalsmässiga och etiska aspekter inom arbetet med kreativ media
 • Utveckling, säljande och marknadsföring av kreativa mediaprodukter inom juridiska och kulturella begränsningar
 • Principerna bakom användningen av utrustningen i en stor musikstudio
 • Grundläggande principer för sändning
 • Möjliga tillämpningar för datorprogrammering i ljudrelaterade syften

Praktik

 • Efter avslutad kurs kommer studenterna att ha gedigen praktisk kunskap om:
 • Utveckling av ett upplägg som svar på en sammanfattning, med ekonomiska, avtalsmässiga och juridiska faktorer i åtanke
 • Presentation och försäljning av kreativ media
 • Användning av andra discipliner i sitt arbete med kreativ media
 • Musikproduktion med hjälp av moderna verktyg för inspelning, redigering och mixning 

Avancerad ljudteknik 

Kursens syfte är att utveckla ljudspecifika kunskaper till en mer sofistikerad och tekniskt avancerad nivå, och utgör en introduktion till inspelning av ljud i fält (filmljud och musik), samt till programmering av synthesizers, effekt- och virtuella instrument med hjälp av Pure Data. Dessutom får studenterna en djupgående insikt i musikhistoria och hur man tillämpar dessa kunskaper i en elektroakustisk komposition. Slutligen kommer studenterna att lära sig om musikindustrin och diskutera ämnen som management, fysisk och digital distribution och utgivning.

Preliminär sammanfattning av kursens ämnen

 • Strategier för vidare kompetensutveckling
 • Avancerade ljudtillämpningar
  • Teoretisk och praktisk elektroakustisk komposition
  • Ljuddesign för interaktiva tillämpningar
 • Projektutveckling och -management


Projekt

 • Analys av kompetensutveckling
 • Avancerat ljudprojekt
 • Produktionsanalys


Lärandemål

Teori
Efter avslutad modul kommer studenterna att ha gedigen teoretisk kunskap om:

 • Avancerade ljudtillämpningar
 • Projektutveckling och -management
 • Sina egna behov för vidare kompetensutveckling


Praktik
Efter avslutad modul kommer studenterna att ha gedigen praktisk kunskap om:

 • Planering, utveckling, realisering och utvärdering av en avancerad ljudtillämpning
 • Hur man tar lämpliga kreativa beslut i enlighet med juridiska, avtalsmässiga och etiska begränsningar
 • Hur man anpassar sina kunskaper efter arbetsplatsens krav 

Major Project 

Denna kurs är kulmen av programmet där studenterna får möjligheten att visa allt de lärt sig inom teknik, kreativitet och teori. Det stora projektet är individuellt och kan se ut på många olika sätt. Syftet med projektet är att studenterna ska visa att de lärt sig en rad avancerad tekniker enligt kraven för ett slutprojekt i en filosofie eller teknologie kandidatexamen. För att få godkänt på sitt slutprojekt kommer studenterna även att få visa kunskaper i att genomföra oberoende forskning och hantering av skorskaliga projekt. 

Ansökningskrav

Söker du till ett fullt 24 alt. 30 månaders  Bachelor Program, se intagningskraven för Audio Engineering Program eller Audio Production Program.

Har du redan läst Audio Engineering Program eller Audio Production Program gäller ditt SAE-Diplom som antagninsunderlag och du kan med detta söka direkt till utbildnignens andra del (sista 12 månaderna)

Du som har studerat ljudteknik vid andra skolor och/eller har stor erfarenhet från ljud- och musikbranschen kan söka via s.k. Recognition of Prior Learning - d.v.s. du söker på tidigare erfarenheter och meriter.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Finansiering

Pris för 24 heltid / 30 mån deltid: 169 980 kr

Utbildningens totala pris kan variera något beroende på hur du väljer att betala din utbildning. Det finns flera olika typer av finansieringslösningar och betalningsalternativ. Nedan anges några övergripande exempel, men för att hitta den lösning som passar dig bäst rekommenderar vi att du kontaktar oss.

Räntefri delbetalning från 12-36 månader direkt via SAE Stockholm 
Finansiering via vår partner Human Finans är möjlig för upp till 100% av utbildningen från ca 1 968 kr/mån

För mer detaljer, se vår prislista.

Karriärsmöjligheter

Karriärval

 • Musikproducent
 • Jingelproducent
 • Ljuddesigner
 • Studiotekniker
 • Inspelningstekniker
 • Mixningstekniker
 • Mastringstekniker
 • Efterproduktionstekniker
 • Pro Tools-operatör
 • FOH-tekniker
 • Monitortekniker
 • Teaterljud
 • Ansvarig ljudredigerare
 • Radioproducent  
 • Fältljudtekniker
 • A-ljud
 • B-ljud
 • Audio branding
 • Ljudkonstnär

 

Branschgrenar

 • Musikproduktion
 • Ljud för rörliga bilder (TV, film, Internet)
 • Tillämpningar i affärssyften
 • Reklam
 • Evenemang och konferenser
 • Spelljud
 • Konstutställningar
This programme was developed and is delivered and assessed by SAE Institute, awarded by and quality assured by Middlesex University. Students will receive a Middlesex award on successful completion of their studies. Following successful completion of the first 3 academic terms, students may be eligible to obtain an RPL (recognition of prior learning) of 180 University Credits and enrol in a programme (3 academic terms) validated by Middlesex University to study towards a BA/BSc Honours degree. SAE Institute reserves the right to make revisions and changes to the information presented in line with continuous improvement actions, and stakeholder feedback.