Audio

Brinner du för ljud eller musikproduktion? Vi har utbildat prisbelönta yrkesutövare för att nå sina kreativa drömmar sedan 1976.

Välj en utbildning

Audio Production Program

Översikt

Audio Production Program är utvecklad för att möta det växande behovet av kreativa ljudtekniker och tekniskt fulländade producenter.

Klassiska roller som ljudtekniker och producent har flutit ihop och idag förväntas du kunna axla ett allt större ansvar genom hela produktionskedjan. Samtidigt utvecklas närliggande branscher som film, TV- och datorspel med avancerade surround-format, viritual reality och olika typer av ljudapplikationer som kräver ett helt nytt set av kunskap hos den som ska kunna titulera sig ljudtekniker eller sound designer i framtiden. 

Programmet är utvecklat av SAE Stockholm som med sin väletablerade inblandning i den breda ljudbranschen hela tiden justerar och anpassar innehållet efter de nya krav och kompetenser som eftersöks - allt för att göra Audio Production Program till världens modernaste utbildning av sitt slag. Detta har också resulterat i att utbildningen är den mest framgångsrika av de ljudutbildningar som erbjuds på SAE Stockholm med en rad fantastiska framgångssagor från tidigare studenter!

Läs mer om tidigare APP-studenten Sebastians historia här!

Audio Production Program är en deltidsutbildning med två lektioner per vecka på kvällstid, vilket gör att den kan kombineras med de flesta typer av jobb. Praktiskt arbete genomförs utanför lektionstid på individuellt bokade pass under skolans öppettider (vardagar 10-22 och lördagar 10-19).
Under skolans öppettider finns alltid en handledare att tillgå för rådgivning och praktisk hjälp. 
Utöver det praktiska arbete som ingår i utbildningen kan du som student även arbeta med egna projekt i skolans studior och få hjälp och feedback av våra handledare. 

Läs mer om hur du ansöker här


UTBILDNINGSSTARTER: 
September


FORMAT: 
18 månader, deltid


PRIS OCH FINANSIERING:
Registreringsavgift: 4 000 kr
Kursavgift: 84 000 kr
För fullständiga kostnads- och finansieringsalternativ,
se här


 

Innehåll

GRUNDLÄGGANDE LJUDLÄRA OCH SIGNALVÄGAR

Denna modul innefattar de grundläggande ämnesområdena som utgör själva fundamentet för att vidare kunna bygga på en karriär som ljudproducent. Modulen inleds med ljudlära för att ge dig stor förståelse för ljud som fysiskt ting. Vidare får du insikt i hur våra öron ihop med vår hjärna plockar upp och tolkar ljud, för att senare kunna förstå varför vi tycker saker låter som de gör, samt hur du med olika verktyg kan "lura" lyssnarens hjärna att uppfatta ett ljud på det sätt som du vill. Parallellt med detta går man igenom den fundamentala utrustningen som krävs för inspelning, redigering och produktion. Modulen avslutas med inspelning- och produktionsteknik av olika instrument i olika situationer och för olika genres, samt introduktion till arbete i studio.


Ämnesområden

 • Ljudlära
 • Öronen och hörseln
 • Psykoakustik och tredimensionella ljudbilder (3D-mixning)
 • Pro tools
 • Logic
 • Equaliser och filter
 • Dynamiska processorer
 • Reverb, rumsklanger och miljöljud
 • Effekter, plug-ins och effekthantering
 • Kablar, kontakter och anslutningar
 • Grunläggande studiokopplingar
 • Mikrofoner och mikrofontyper
 • Inspelningsteknik och studioarbete
 • Grundläggande mixning och ljudproduktion


Exempel på övningar och projekt

 • Audio-redigering
 • Analog mixing
 • Digital mixning
 • Produktion, inspelning och mixning av olika projekt


Modulen ger dig som student

 • Goda kunskaper om ljud som fysiskt fenomen
 • Bra förståelse för hur våra öron och vår hörsel fungerar
 • Hur vi som människor tolkar ljud och hur vi kan ändra hjärnans uppfattning om hur ljudet låter
 • Grundläggande färdigheter i att editera audio-filer i de vanligaste musikprogrammen
 • Grundläggande färdigheter i hur man kan använda de vanligaste musikprogramen för att skapa och producera musik;
 • Grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter gällande studioutrustning
 • Grundläggande kunskaper om mikrofoner, olika mikrofontyper samt hur dessa används för att fånga upp olika typer av ljudkällor på bästa sätt
 • Grundläggande kunskaper, praktiska färdigheter och erfarenhet av inspelning i studiomiljö

AVANCERAD PRODUKTIONS- OCH LJUDTEKNIK

I denna modul bygger du vidare på dina kunskaper och framförallt praktiska färdigheter från föregående modul. Du blir introducerad till fler och mer avancerade verktyg och tekniker för hur du skapar specifika ljud, ljudbilder och målorienterade resultat. Praktisk tillämpning av ljudproduktion i form av ljud för film och dataspel ingår i denna modul, likväl som produktion av radiojinglar och remixer.
Musikteori och arrangemang ingår också för att du som producent ska kunna sätta dig in i- och förstå det musikaliska i de projekt du jobbar med, samt kunna hantera verktyg för kvantisering, pitch correction (Auto Tune) och avancerade MIDI-programeringar.
Din praktiska färdigheter vässas ytterligare då du här får tillgång till flera studior och får jobba med flera olika typer av projekt i dessa.


Ämnesområden

 • Avancerad produktionsteknik
 • Avancerad mixning (analogt och digitalt)
 • Mastering
 • Digitalteknik
 • Ljudformat
 • Ljudstandarder, mätare och skalor
 • Synkronisering och tidkoder
 • Ljudläggning, produktion och postproduktion för film och spel
 • Digitala arbetsytor
 • Djupgående Pro tools
 • Djupgående Logic
 • Djupgående studiouppkopplingar och signalflöden


Exempel på projekt

 • Remix
 • Inspelning av akustiskt trumset
 • Avancerad mixning
 • Mixning utifrån genre
 • Mastering
 • Produktion av radiojingel
 • Ljudläggning av dataspel
 • Ljudläggning av film
 • Stor produktionsövning i surround


Modulen ger dig som student

 • Fördjupade kunskaper och färdigheter inom produktion i studio
 • Djupa kunskaper och färdigheter inom mixning och mastering
 • Kunskap och färdigheter att kunna mixa/mastra mot en given teknisk specifikation
 • Kunskap och färdigheter inom ljudläggning av film och spel
 • Färdigheter inom arbete med digitala kontrollytor
 • Färdigheter att omarbeta och remixa befintligt material

BRANSCHKUNSKAP, FÖREATAGANDE OCH KARRIÄR

I denna modul sluts cirkeln genom att du som student, främst genom praktiska arbeten, får använda dig av alla dina kunskaper och färdigheter som du förvärvat i tidigare moduler. Två stora projekt som ingår här är Slutprojektet samt projektarbete där du får utforska förutsättningarna för din egen verksamhet och karriär inom branschen. Här får du även lära g grunder inom akustik och studiobygge för att med trygghet kunna bygga en egen projektstudio för framtida arbtet.
Vidare tittar man på arbetsmarknaden och går igenom hur du på bästa möjliga sätt kan ta dig in på denna via en rad olika vägar, antingen som anställd eller som egenföretagare/frilans. Man tittar även på musikbranschens uppbyggnad, upphovsrätt och musikjuridik för att ge dig som producent en förståelse för hur du kan skydda dig och dina produktioner samt tjäna pengar på dessa. Närliggande branschen som TV/Film, dataspel och andra stora mediabranscher belyses också för att du som färdig student ska förstå alla dina möjligheter.


Ämnesområden

 • Musikbranschen och upphovsrätt
 • Den breda ljudbranschen och arbetsmarknaden
 • Spelbranschen, Film och TV
 • Anställningsformer
 • Bolagsformer och hur man startar eget företag
 • Grundläggande företagsekonomi
 • Konceptutveckling och affärsplaner
 • CV-skrivning och generellt jobbsökande
 • Självmarknadsföring, kommunikaton och kontakthantering
 • Akustik och studiobygge


Exempel på projekt

 • Slutprojekt
 • Specialarbete Affärsplan


Efter avklarad modul ska du som student

 • Ha tillräckliga kunskaper och färdigheter att kunna ta uppdrag gällande produktion, inspelning, mixning och mastering av ljud i olika miljöer och sammanhang
 • Ha en god kunskap och förståelse för hur din bransch och arbetsmarknad ser ut
 • Kunna skriva ett profesionellt CV och med trygghet kunna söka jobb som intresserar dig
 • Veta hur du kan starta din egen verksamhet
 • Kunna skriva en fungerande affärsplan utifrån ett givet koncept eller idé
 • Ha kunskap och vissa färdigheter att planera uppförandet av en egen studio
 • Ha grundläggande kompetens i hur musikbranchen är uppbyggd och fungerar
Ansökningskrav

 

Du har behörighet till Audio Production Program om du har en gymnasieexamen från svenska gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, eller har en utländsk utbildning som motsvarar en svensk gymnasieexamen.

Är du bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, så är du automatiskt behörig till Audio Production Program här i Sverige.

Du kan också anses vara behörig om du genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utöver vad som anges ovan måste du ha:

 • Minst betyget godkänd i Svenska A alternativt betyget E i Svenska 1  
 • Minst betyget godkänd i Engelska A alternativt E i Engelska 5

I de fall där gymnasiebetyg saknas eller ej är tillräckliga, kan den sökande göra ett antagningsprov. Antagningsprovets syfte är att säkerställa tillräckliga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig utbildningens innehåll, framförallt med fokus på de särskilda behörighetskraven gällande svenska och engelska.

Minst betyget godkänt ska uppnås på antagningsprovet för att man ska anses vara behörig.

Finansiering

Audio Production Program kan finansieras via vår partner Human Finans.

Utbildningen läses på deltid och går därför att kombinera med arbete.
Audio Production Program kan betalas på två sätt:

 

 • Plan A: Förskottsbetalning av hela utbildningsavgiften
 • Plan B: Månadsbetalning


För aktuella priser, var god se prislista

Utbildningen kan vara avdragsgill för ditt företag eller din arbetsgivare. Utbildningen kan inte finansieras via CSN.

Karriärsmöjligheter

Karriärval

 • Ljudtekniker
 • Studiotekniker
 • Inspelningstekniker
 • Mixningstekniker
 • Mastringstekniker
 • Efterproduktionstekniker
 • Pro Tools-operatör
 • FOH-tekniker
 • Monitortekniker
 • Teaterljud
 • Sound Designer
 • Sändningstekniker
 • Fältljudtekniker
 • A-ljud
 • B-ljud
 • Ljudkonstnär

Branschgrenar

 • Musikproduktion
 • Ljud för rörliga bilder (TV, film, Internet)
 • Reklam
 • Evenemang och konferenser
 • Spelljud
 • Postproduktiontekniker
SAE Institute förbehåller sig rätten att göra ändringar i den information som publicerats, i linje med ständiga förbättringsåtgärder och feedback från intressenter.