Audio

Brinner du för ljud eller musikproduktion? Vi har utbildat prisbelönta yrkesutövare för att nå sina kreativa drömmar sedan 1976.

Välj en utbildning

Audio Engineering Program

Översikt

Med flera decennier som världsledande utbildare inom ljudteknik är Audio Engineering Program lite av SAE Institutes kärnprodukt.
Tro dock inte för en sekund att vi förlitar oss på gamla urtvättade idéer.

Att vara bland de främsta och hela tiden leverera den bästa kvalitén handlar om en konstant strävan efter att bli bättre. Det handlar om att hela tiden hålla sig relevant i sin samtid.
Audio Engineering Program har funnits sedan SAE Institute öppnade Campus Stockholm 1996. Inför varje omgång revideras innehåll, teknik och utrustning för att säkerställa att du som student är rustad för den verklighet du kommer ut till.

Detta har gjort Audio Engineering Program till en av de främsta utbildningarna inom ljudteknik, inte bara i Sverige utan även internationellt.  År efter år.
 

Utbildningen riktas mot dig som vill jobba professionellt med ljud och siktar på en karriär inom något av ljudteknikens många spännande områden. Omfattande och djupgående teori för att förstå varför, kombineras med stor mängd praktisk träning i våra studior för att du ska lära dig hur du tar dig an uppgifter och utmaningar som du ställs inför som ljudtekniker.
Studiotider bokas via vårt online-baserade bokningssystem och det finns alltid handledare på plats som kan assistera dig. All personal är verksam inom ljud- och musikbranschen och kan därför leda dig i din utveckling från ett perspektiv som väl stämmer överens med den verklighet som du siktar på att arbeta inom.

Audio Engineering Program läses på heltid under ett år. Den ger dig som student även direkt möjlighet att läsa vidare på vårt Bachelor-program som ger dig en kandidatexamen inom ljudproduktion.


UTBILDNINGSSTARTER: 
September


FORMAT: 
12 månader, heltid.


PRIS & FINANSIERING:
Registeringsavgift: 3 600 kr
Kursavgift: 81 720 kr
För fullständiga kostnads- och finansieringsalternativ,
se här


 

Innehåll

Grundläggande ljudlära och signalvägar

Denna modul innefattar de grundläggande ämnesområdena som utgör själva fundamentet för att vidare kunna bygga på en karriär som ljudtekniker. Modulen startar med ljudlära för att ge dig stor förståelse för ljud som fysiskt ting. Vidare får du insikt i hur våra öron ihop med vår hjärna plockar upp och tolkar ljud, för att senare kunna förstå varför vi tycker saker låter som dom gör, samt hur du med olika verktyg kan "lura" lyssnarens hjärna att uppfatta ett ljud på det sätt som du vill. Parallellt med detta går man igenom den fundamentala utrustningen som krävs för inspelning, redigering och mixning av ljud. Modulen avslutas med inspelningsteknik av olika instrument i olika situationer och introduktion till studioarbete.

Ämnesområden

 • Ljudlära
 • Öronen och hörseln
 • Psykoakustik
 • Pro tools, Logic
 • Equaliser och filter
 • Dynamiska processorer
 • Effekter
 • Kablar, kontakter och anslutningar
 • Grunläggande studiokopplingar
 • Mikrofoner och mikrofontyper
 • Inspelningsteknik och studioarbete
 • Grundläggande mixning

Exempel på övningar och projekt

 • Gehörstest
 • Audio-redigering
 • Analog mix
 • Digital mix
 • Inspelning och mixning av ett akustiskt projekt

Modulen ger dig som student

 • Goda kunskaper om ljud som fysiskt fenomen;
 • Bra förståelse för hur våra öron och vår hörsel fungerar
 • Hur vi som människor tolkar ljud och hur vi kan ändra hjärnans uppfattning om hur ljudet låter
 • Grundläggande färdigheter i att editera aduio-filer i de vanligaste musikprogrammen
 • Grundläggande färdigheter i hur man kan använda de vanligaste musikprogramen för att skapa och producera musik
 • Grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter gällande studioutrustning
 • Grundläggande kunskaper om mikrofoner, olika mirkrofontyper samt hur dessa används för att fånga upp olika typer av ljudkällor på bästa sätt
 • Grundläggande kunskaper, praktiska färdigheter och erfarenhet av inspelning i studiomiljö

Avancerad ljudteknik och arbetsflöden

Denna modul innefattar bygger du vidare på dina kunskaper och framförallt praktiska färdigheter från föregående modul. Du blir introducerad till fler och mer avancerade verktyg som används vid arbete med ljud, samt att olika typer av tekniker för hur man skapar specifika ljud, ljudbilder och resultat gås igenom. Du kommer även att få lära dig PA-system och live-ljud samt broadcasting för arbete med ljud inom radio och TV. Surroundljud och ljud för film och spel är också ämnen som ingår i denna modul. Din praktiska färdigheter vässas ytterligare då du här får tillgång till flera studior och får jobba med flera olika typer av projekt i dessa.

Ämnesområden

 • Avancerad inspelningsteknik
 • Avancerad mixning
 • Mastering; Digitalteknik
 • Ljudformat
 • Ljudstandarder, mätare och skalor
 • Synkronisering och tidkoder
 • Ljudläggning och postproduktion för film
 • Digitala arbetsytor
 • Djupgående Pro tools
 • Djupgående Logic
 • Djupgående studiouppkopplingar

Exempel på projekt

 • Inspelning av akustiskt trumset
 • Avancerad mix/master
 • Mixning av radioreklam mot specifikation
 • Ljudläggning av film
 • Surroundmixning

Modulen ger dig som student

 • Fördjupade kunskaper och färdigheter inom inspelening i studio
 • Kunskaper och färdigheter inom live-ljud
 • Djupa kunskaper och färdigheter inom mixning och mastering
 • Kunskap och färdigheter att kunna mixa/mastra mot en given teknisk specifikation
 • Kunskap och färdigheter inom ljudläggning av film
 • Färdigheter inom arbete med digitala kontrollytor

Avancerad ljudlära och branschkunskap

I denna modul sluts cirkeln genom att du som student, främst genom praktiska arbeten, får använda dig av alla dina kunskaper och färdigheter som du förvärvat i tidigare moduler. Två stora projekt som ingår här är Slutprojektet samt ditt forskningsarbete där du själv väljer vad du vill fördjupa dig inom för att sedan skriva en uppsats inom ämnet. Vidare tittar man på arbetsmarknaden och går igenom hur du på bästa möjliga sätt kan ta dig in på denna via en rad olika vägar, antingen som anställd eller som egenföretagare/frilans. Även det tekniskt tunga ämnet akustik och studiodesign ingår i denna modul, en modul som alltså lägger grädden på moset kort och gott.

Ämnesområden

 • Akustik och studiodesign
 • Isolering och studiobygge
 • Musikbranschen och upphovsrätt
 • Den breda ljudbranschen och arbetsmarknaden
 • Anställningsformer
 • Bolagsformer och hur man startar egt företag
 • Grundläggande företagsekonomi
 • CV-skrivning och generellt jobbsökande
 • Självmarknadsföring, kommunikaton och kontakthantering

Exempel på projekt

 • Slutprojekt
 • Forskningsprojekt och uppsats

Efter avklarad modul ska du som student

 • Ha tillräkliga kunskaper och färdigheter att kunna ta uppdrag gällande inspelning, mixning och mastering av ljud i studiomiljö såväl som mobilt/i live-samanhang
 • Ha en god kunskap och förståelse för hur din bransch och arbetsmarknad ser ut
 • Kunna skriva ett profesionellt CV och med trygghet kunna söka jobb som intresserar dig
 • Veta hur du kan starta din egen verksamhet
 • Ha kunskap och vissa färdigheter nog att planera, rita och designa en projektstudio
 • Ha grundläggande kompetens i hur musikbranchen är uppbyggd och fungerar
Ansökningskrav

Du har behörighet till Audio Engineering Program om du har en gymnasieexamen från svenska gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, eller har en utländsk utbildning som motsvarar en svensk gymnasieexamen.

Är du bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, så är du automatiskt behörig till Audio Engineering Program här i Sverige.

Du kan också anses vara behörig om du genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utöver vad som anges ovan måste du ha:

 • Minst betyget godkänd i Svenska A alternativt betyget E i Svenska 1  
 • Minst betyget godkänd i Engelska A alternativt E i Engelska 5

I de fall där gymnasiebetyg saknas eller ej är tillräckliga, kan den sökande göra ett antagningsprov.  Antagningsprovets syfte är att säkerställa tillräckliga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig utbildningens innehåll, framförallt med fokus på de särskilda behörighetskraven gällande svenska och engelska.

Minst betyget godkänt ska uppnås på antagningsprovet för att man ska anses vara behörig.

Finansiering

Audio Engineering Program kan finansieras via vår partner Human Finans.
Utbildningen kan kan betalas på två sätt:

 • Plan A: Förskottsbetalning av hela utbildningsavgiften
 • Plan B: Delbetalning månadsvis, kontakta oss för mer information

För aktuella priser, var god se vår prislista.
Vi har möjlighet att i viss utsträckning skräddarsy finansiering och betalning efter dina förutsättningar, kontakta oss så berättar vi mer.

Utbildningen kan vara avdragsgill för ditt företag eller din arbetsgivare. Utbildningen kan inte finansieras via CSN.

Karriärsmöjligheter

Career options

 • Sound Designer
 • Studio Engineer
 • Recording Engineer
 • Mixdown Engineer
 • Mastering Engineer
 • Post Production Engineer
 • Pro Tools Operator
 • FOH Engineer
 • Monitor Engineer
 • Theatre Sound
 • Supervising Sound Editor
 • Broadcasting engineer
 • Location Recordist
 • Sound Mixer
 • Foley Artist
Boom Operator
 • Sound Artist

Industry Sectors

 • Music Production
 • Sound for moving image (TV, Film, Web)
 • Advertising
Corporate Sound
 • Events & Conferences
 • Sound for Games
 • Artist Exhibition
SAE Institute förbehåller sig rätten att göra ändringar i den information som publicerats, i linje med ständiga förbättringsåtgärder och feedback från intressenter.